wykształcenie i praca zawodowa

wykształcenie

praca zawodowa

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na której uzyskałam tytuł magistra ekonomii.  Przez całe swoje zawodowe życie zdobywałam dodatkowe kwalifikacje i tak ukończyłam w latach:


  • 1996  - Studium dla doradców podatkowych w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych DOSKO w Łodzi,
  • 1999 - Studia podyplomowe w zakresie prawa finansowego i  gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim na  Wydziale Prawa i Administracji,
  • 2002 - Studia podyplomowe z zarządzania sportem na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, i uzyskałam tytuł Menedżera Sportu,
  • 2005 - Studia podyplomowe dające kwalifikacje pedagogiczne w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Częstochowie.


W 2011 obroniłam pracę doktorską na Politechnice Częstochowskiej i uzyskałam tytuł Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.


1981 - rozpoczęłam pracę w WSS ”Społem” gdzie przepracowałam 10 lat zaczynając od stanowiska  referenta a kończąc na stanowisku Z-c dyrektora  Biura Handlu.


1992 - wykorzystując sprzyjający klimat gospodarczy otworzyłam własną firmę, którą prowadziłam 15 lat zatrudniając w okresach szczytowego rozwoju ponad 50 osób.


1999 - zaczęłam prowadzić zajęcia ze studentami  w Wyższej Szkole Pedagogicznej (dzisiejszej Akademii im. Jana Długosza) - tak rozpoczęła się moja kariera akademicka, w której łączę wiedzę ze zdobytą praktyką i doświadczeniem.


2003 - zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Doradztwa Zawodowego, gdzie pracuję do dzisiaj. Obecnie jestem adiunktem, zajmuję się problemami rynku pracy, uczestniczę w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego. Jestem współautorką kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.


Od 2008 roku - drugim moim obszarem działalności i zainteresowań na uczelni jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego jestem kierownikiem od 10 lat. Praca ze studentami  i słuchaczami  UTW daje mi wielką radość, satysfakcję i wiedzę o potrzebach seniorów.


O edukacji trzeba myśleć inaczej - wywiad w częstochowskiej TV Orion

Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Obok pracy akademickiej drugim moim obszarem działalności i zainteresowań na uczelni jest Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii, którego jestem kierownikiem  od 2007 roku.


Aktywne starzenie się - wywiad w częstochowskiej TV Orion

Nauka przez całe życie - wywiad w częstochowskiej TV Orion

Copyright 2019 © Joanna Górna