o mnie

Częstochowa to moje rodzinne miasto. Tutaj się wychowałam, chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 13 na Lisińcu i Liceum Im. Romualda Traugutta. Tutaj pracuję, działam, spełniam się. Tutaj czuję się jak w domu.

Moim największym osobistym sukcesem i źródłem szczęścia są moje dzieci: Ania i Bartek.

Jestem spełnioną i zadowoloną z życia kobietą. Realizuję się w pracy zawodowej, społecznej.

Mam wspaniałą rodzinę i przyjaciół i mam jeszcze wiele pozytywnej energii, którą wraz ze swoją wiedzą i doświadczeniem chciałabym dobrze wykorzystać.

wykształcenie

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na której uzyskałam tytuł magistra ekonomii. Przez całe swoje zawodowe życie zdobywałam dodatkowe kwalifikacje i tak ukończyłam w latach:

W 2011 obroniłam pracę doktorską na Politechnice Częstochowskiej i uzyskałam tytuł Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

praca zawodowa

1981 - rozpoczęłam pracę w WSS ”Społem” gdzie przepracowałam 10 lat zaczynając od stanowiska referenta a kończąc na stanowisku Z-c dyrektora Biura Handlu. 

1992 - wykorzystując sprzyjający klimat gospodarczy otworzyłam własną firmę, którą prowadziłam 15 lat zatrudniając w okresach szczytowego rozwoju ponad 50 osób. 

1999 - zaczęłam prowadzić zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Pedagogicznej (dzisiejszej Akademii im. Jana Długosza) - tak rozpoczęła się moja kariera akademicka, w której łączę wiedzę ze zdobytą praktyką i doświadczeniem. 

2003 - zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Doradztwa Zawodowego, gdzie pracuję do dzisiaj. Obecnie jestem adiunktem, zajmuję się problemami rynku pracy, uczestniczę w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego. Jestem współautorką kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. 

Od 2008 roku - drugim moim obszarem działalności i zainteresowań na uczelni jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego jestem kierownikiem od 10 lat. Praca ze studentami i słuchaczami UTW daje mi wielką radość, satysfakcję i wiedzę o potrzebach seniorów.

działalność społeczna

Społecznie działam odkąd pamiętam. Mam to chyba w genach po moim tacie. Najpierw w szkolnych i studenckich samorządach, potem w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, w których mogłam robić coś użytecznego. 

W chwili obecnej:

moje zainteresowania i pasje

Moje zainteresowania i pasje 

Sport zawsze był obecny w moim życiu. Pozwalał zachować balans i dobrą kondycję. Przechodziłam przez różne formy aktywności zanim w 1996 roku trafiłam na zajęcia jogi i zrozumiałam, że „to jest to”.

Joga szybko stała się moją pasją i po uzyskaniu uprawnień instruktora kinezy psychoprofilaktyki ze specjalnością hatha-joga wkrótce sama zaczęłam jej uczyć. W 2001 roku wspólnie z prof. Januszem Szopą założyliśmy Stowarzyszenie TKKF Omega, które organizowało jedne z pierwszych zajęć jogi w Częstochowie. 

Teraz kształcę instruktorów jogi na kursach AZS-u w Częstochowie i prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych „ Joga i relaksacja” na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Moja strona na Facebook: 

https://www.facebook.com/JoannaGornaStronaOficjalna

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Deny

OK